با کمترین مبلغ سرمایه‌گذاری
بر اساس مبلغ سرمایه:
Microsoft
سود
مورد انتظار در هر سال
27-29%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 4800 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 03.04.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 75%
Pro-Industry Fund
سود
مورد انتظار در هر سال
27%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 1000 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 26.09.2019
Phoenix
سود
مورد انتظار در هر سال
26%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 3000 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 30.09.2019
اگر قیمت‌ها در بازه‌ای که از قبل مشخص شده‌اند بمانند، این محصول یک سهمیه پرداخت می‌کند. در غیر این صورت، این سهمیه پرداخت نخواهد شد. اگرچه می‌تواند در دوره‌ی بعدی پرداخت شود.
Michael Kors
سود
مورد انتظار در هر سال
23-27%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 4900 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 09.04.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 80%
Pro-TECH Fund
سود
مورد انتظار در هر سال
40.9%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 3000 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 26.09.2019
Twitter
سود
مورد انتظار در هر سال
31-33%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 2700 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 19.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 80%
Turbo
سود
مورد انتظار در هر سال
42%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 3100 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 30.09.2019
اگر قیمت‌ها در بازه‌ای که از قبل مشخص شده‌اند بمانند، این محصول یک سهمیه پرداخت می‌کند. در غیر این صورت، این سهمیه پرداخت نخواهد شد. اگرچه می‌تواند در دوره‌ی بعدی پرداخت شود.
Apple
سود
مورد انتظار در هر سال
24-27%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 5600 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 12.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 70%
Goodyear Tires
سود
مورد انتظار در هر سال
22-24%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 2600 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 21.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 85%
India Industry
سود
مورد انتظار در هر سال
15%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 1900 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 30.09.2019
اگر قیمت‌ها در بازه‌ای که از قبل مشخص شده‌اند بمانند، این محصول یک سهمیه پرداخت می‌کند. در غیر این صورت، این سهمیه پرداخت نخواهد شد. اگرچه می‌تواند در دوره‌ی بعدی پرداخت شود.
Pro-Expert Fund
سود
مورد انتظار در هر سال
57%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 5000 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 26.09.2019
GoPro
سود
مورد انتظار در هر سال
21-25%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 1700 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 18.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 75%
Industry
سود
مورد انتظار در هر سال
19%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 2700 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 30.09.2019
اگر قیمت‌ها در بازه‌ای که از قبل مشخص شده‌اند بمانند، این محصول یک سهمیه پرداخت می‌کند. در غیر این صورت، این سهمیه پرداخت نخواهد شد. اگرچه می‌تواند در دوره‌ی بعدی پرداخت شود.
Hewlett-Packard
سود
مورد انتظار در هر سال
26-28%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 1900 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 15.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 85%
Tripadvisor
سود
مورد انتظار در هر سال
14-17%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 2900 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 20.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 75%
NVIDIA
سود
مورد انتظار در هر سال
26-29%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 6200 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 10.04.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 60%
Tesla
سود
مورد انتظار در هر سال
28-31%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 7100 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 25.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 50%
Guess?
سود
مورد انتظار در هر سال
27-31%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 2700 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 26.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 80%
Hertz
سود
مورد انتظار در هر سال
29-32%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 2400 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 15.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 80%
Snapchat
سود
مورد انتظار در هر سال
25-27%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 1500 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 22.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 80%
Xerox
سود
مورد انتظار در هر سال
25-29%
 • حداقل سرمایه‌گذاری 2700 USD
 • دوره‌ی سرمایه‌گذاری تا 26.03.2019
 • سطح حفاظت از سرمایه: 85%
سوالات متداول بیشتر بدانید...
توجه!

سودی که در مثال‌ها نمایش داده می‌شود و در دوره‌های قبل به دست آمده است، حتما در دوره‌های آینده محقق نخواهد شد و تضمینی برای این امر وجود ندارد. تمام محصولات سرمایه‌گذاری با ارز دلار کار می‌کنند. کمیسیون محصولات سرمایه‌گذاری دو درصد از مبلغ سرمایه‌ی اولیه است. این مقدار، در زمان انقضای محصول دریافت می‌شود. سود مورد انتظار محصول، بر حسب سرصد سود سالانه بیان می‌شود.

نکته:

بخشی از محصول که از سرمایه محافظت می‌کند، در صندوق‌های درآمد ثابت (اوراق قرضه‌ی اروپا و سپرده‌ی بانک‌های پیشرو) سرمایه‌گذاری می‌شود. NordFX نمی‌تواند ریسکی که صادرکننده‌های اوراق قرضه‌ی اروپا متحمل می‌شوند (یا ورشکستگی بانک‌هایی که سپرده‌گذاری در آن‌ها انجام می‌شود) را بپذیرد.

ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)