جزییات قرارداد جفت‌ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای دستوری
جفت‌ارزهای دیجیتال مارجین مورد نیاز برای ۱ لات (USD) حداقل اندازه‌ی لات حداکثر اندازه‌ی لات دقت قیمت پله سوآپ برای پوزیشن‌های لانگ و شرت
BTCUSD 50 0,01 10 ۰ رقم 0,01 ۱۴ درصد در سال
ETHUSD 5 0,1 10 ۱ رقم 0,01 ۱۴ درصد در سال
DSHUSD 7 0,1 10 ۱ رقم 0,01 ۱۴ درصد در سال
BABUSD 10 0,1 10 ۱ رقم 0,01 ۱۴ درصد در سال
BSVUSD 5 0,1 10 ۱ رقم 0,01 ۱۴ درصد در سال
XRPUSD 0,02 100 10000 ۳ رقم 10 ۱۴ درصد در سال
ZECUSD 5 0,1 10 ۱ رقم 0,01 ۱۴ درصد در سال
BTGUSD 1 1 100 ۲ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
EOSUSD 0,1 1 1000 ۲ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
ETCUSD 0,2 1 100 ۲ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
NEOUSD 0,7 1 100 ۲ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
LTCUSD 3 1 100 ۱ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
OMGUSD 0,12 1 100 ۲ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
XMRUSD 5 1 100 ۱ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
IOTUSD 0,02 100 10000 ۳ رقم 10 ۱۴ درصد در سال
ETHBTC 5 0,1 10 تا ۵ رقم اعشار 0,01 ۱۴ درصد در سال
EOSBTC 0,1 1 100 6 digits 0,1 ۱۴ درصد در سال

برای شاخص‌ها
جفت‌ارزهای دیجیتال مارجین مورد نیاز برای ۱ لات (USD) حداقل اندازه‌ی لات حداکثر اندازه‌ی لات دقت قیمت پله سوآپ برای پوزیشن‌های لانگ و شرت
10ALT 100 0.1 10 ۰ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
TOP3ALT 30 0.1 10 ۱ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
TOP5CRYPT 50 0.1 10 ۱ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال
TOP14CRYPT 140 0.1 10 ۰ رقم 0,1 ۱۴ درصد در سال

حجم و سکه‌ای که هر لاتِ شاخص شامل می‌شود (لات):

TOP14CRYPT TOP5CRYPT 10ALT TOP3ALT
BTCUSD 0,1 0,1    
ETHUSD 1,5 1,5   1,5
DSHUSD 2   2  
BCHUSD 0,8 0,8   0,8
XRPUSD 1300 1300   1300
ZECUSD 3,5   3,5  
BTGUSD 14   14  
EOSUSD 130   130  
ETCUSD 45   45  
NEOUSD 13   13  
LTCUSD 5 5 5  
OMGUSD 75   75  
XMRUSD 4   4  
IOTUSD 650   650  

Stop out – خروج - سطحی از نقدینگی که در آن، نسبت دارایی به مارجین حساب معاملاتی، از حد مجاز پایین‌تر بیاید. در این حالت، کارگزار مجبور است یک یا چند پوزیشن را ببندد تا از منفی شدن موجودی حساب جلوگیری شود.

کمیسیون سازنده، در سفارش‌های محدود (سود بگیر) که نقدینگی را به بازار اضافه می‌کند اعمال می‌شود.

کمیسیون سازنده، در سفارش‌های بازار (بستن سفارش) که نقدینگی را از بازار کم می‌کند اعمال می‌شود.

در جفت‌ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها نمی‌توان چند پوزیشن را با هم بست

سوآپِ ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها، در ساعات ۰۰:۰۰، ۶:۰۰، ۱۲:۰۰ و ۱۸:۰۰ به وقتِ سرور اعمال می‌شوند.

*سازنده، معامله‌گری است که سفارش را تنظیم می‌کند

**گیرنده، معامله‌گری است که این سفارش را خرید و فروش می‌کند

ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)